Chocolate – Sắc Xuân Xanh

Hãng: Belcholat Chocolate JSC
Chocolate – Sắc Xuân Xanh Size: 28cm x 36cm x 10cm Rice Crispy/ Milk Chocolate Rice Crispy/ Dark Chocolate Gourmet Fresh Chocolate (Pralines) Gourmet Classic Chocolate (Caraques) Dark 58% Chocolate Bar Dark...
1.087.000₫

Chocolate – Sắc Xuân Xanh

Size: 28cm x 36cm x 10cm

Rice Crispy/ Milk Chocolate

Rice Crispy/ Dark Chocolate

Gourmet Fresh Chocolate (Pralines)

Gourmet Classic Chocolate (Caraques)

Dark 58% Chocolate Bar

Dark 78% Chocolate Bar

Milk Chocolate Bar

popup

Số lượng:

Tổng tiền: