Tất cả sản phẩm

Chocolate with Matcha
Chocolate with Mint
White Chocolate Wonder- Land 100g
White Chocolate 6052 - 500g
Dark Chocolate 5012 - 500g
White Chocolate 6052
Dark Chocolate 5015

Dark Chocolate 5015

162.000₫
Dark Chocolate 5012

Dark Chocolate 5012

152.000₫
White Chocolate Couverture 500g
Dark Chocolate Couverture 500g
Cocoa Powder

Cocoa Powder

275.000₫
Dark Chocolate Couverture 65% Cocoa
White Chocolate Couverture
Milk Chocolate Couverture
Dark Chocolate Couverture 55% Cocoa
Milk Chocolate Wonder- Land 100g
Dark ChocolateWonder- Land 100g
Milk Chocolate Antcholat
Dark Chocolate Antcholat
Thanh Stick Bạc Hà 58% (200g)
Thanh Stick 65 % (200g)
Thanh Stick 58 % (200g)
White Chocolate 30% 45g (Pack 3pcs)
Milk Chocolate 35% 45g (Pack 3pcs)
Dark Chocolate 55% 45g (Pack 3pcs)
Chocolate with Matcha
Chocolate with Mint
White Chocolate 30%
Milk Chocolate 35%

Milk Chocolate 35%

86.700₫
Dark Chocolate with Nuts 58%
Dark Chocolate 58%

Dark Chocolate 58%

86.700₫
Bitter Chocolate 72%
Bitter Chocolate 78%
Extra Bitter 82%

Extra Bitter 82%

111.700₫
Caraque White Chocolate (50pcs)
Caraque Chocolate / Matcha (50pcs)
Caraque Chocolate / Mint (50pcs)
Caraque Milk Chocolate 37% (50pcs)
Caraque Dark Chocolate 60% (50pcs)
Chocolate with Matcha
Chocolate with Mint

Chocolate with Mint

122.000₫
Chocolate with Almond
White Chocolate 31%

White Chocolate 31%

112.000₫
Milk Chocolate 37%

Milk Chocolate 37%

112.000₫
Dark Chocolate 60%

Dark Chocolate 60%

112.000₫
Bitter Chocolate 75%
Extra Bitter Chocolate  85%
popup

Số lượng:

Tổng tiền: