Tất cả sản phẩm

Dark Chocolate 58%

94.800₫

Extra Bitter 82%

121.800₫
Caraque White Chocolate (50pcs)
Caraque Chocolate / Matcha (50pcs)
Caraque Chocolate / Mint (50pcs)
Caraque Milk Chocolate 37% (50pcs)

Chocolate with Mint

131.000₫

White Chocolate 31%

121.000₫

Milk Chocolate 37%

121.000₫

Dark Chocolate 60%

121.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: