White Chocolate 30%

Bar100-Chocolate-White

White Chocolate 30%

Price: 75.000 VND

Code: 1111 Reviews :

Nhăn nhẳn đắng với vị bơ thanh mát, làm nên những huyền thoại của Real Chocolate trên khắp thế giới…

Nhăn nhẳn đắng với vị bơ thanh mát, làm nên những huyền thoại của Real Chocolate trên khắp thế giới…

Nội dung tab mới