Milk Chocolate 35%

Bar100-Chocolate-Milk

Milk Chocolate 35%

Price: 75.000 VND

Code: 1110 Reviews :

Nhăn nhẳn đắng với vị bơ thanh mát, làm nên những huyền thoại của Real Chocolate trên khắp thế giới…

Nhăn nhẳn đắng với vị bơ thanh mát, làm nên những huyền thoại của Real Chocolate trên khắp thế giới…

Nội dung tab mới