Dark Chocolate 58%

Bar100-Chocolate-58

Dark Chocolate 58%

Price: 75.000 VND

Code: 1104 Reviews :

Nhăn nhẳn đắng 58% với vị bơ thanh mát, làm nên những huyền thoại của Chocolate trên khắp thế giới…

Nhăn nhẳn đắng 58% với vị bơ thanh mát, làm nên những huyền thoại của Chocolate trên khắp thế giới…

Nội dung tab mới