Bitter Chocolate 78%

Bar100-Chocolate-78

Bitter Chocolate 78%

Price: 90.000 VND

Code: 1102 Reviews :

Nhăn nhẳn đắng 78% với vị bơ thanh mát, làm nên những huyền thoại của Chocolate trên khắp thế giới…

Nhăn nhẳn đắng 78% với vị bơ thanh mát, làm nên những huyền thoại của Chocolate trên khắp thế giới…

Nội dung tab mới